040-181921
info@byggnadsundersokningar.se

Kontakta oss

Anders Melin

Ingenjör SBR
Byggdoktor, fuktsakkunnig, certifierad entreprenadbesiktningsman

Per-Johan Hansson

Civilingenjör
Byggdoktor, diplomerad fuktsakkunnig

Henrik Sjöbeck

Civilingenjör
Byggdoktor

Aleksandra Talevska

Civilingenjör
Byggdoktor, av SBR godkänd entreprenadbesiktningsman

Viktor Lindberg

Byggnadsingenjör
Byggdoktor, cerifierad entreprenadbesiktningsman, av SBR godkänd överlåtelsebesiktningsman

Kristoffer Svensson

Civilingenjör
Byggdoktor, av SBR godkänd entreprenadbesiktningsman