040-181921
info@byggnadsundersokningar.se

Kontakta oss

Anders Melin

Ingenjör SBR
Byggdoktor, fuktsakkunnig, certifierad entreprenadbesiktningsman

Per-Johan Hansson

Civilingenjör
Byggdoktor, diplomerad fuktsakkunnig

Henrik Sjöbeck

Civilingenjör
Byggdoktor

Viktor Lindberg

Byggnadsingenjör
Byggdoktor, cerifierad entreprenadbesiktningsman, av SBR godkänd överlåtelsebesiktningsman

Kristoffer Svensson

Civilingenjör
Byggdoktor, av SBR godkänd entreprenadbesiktningsman