Navigera

Våra Tjänster

 • √ Anbudsunderlag
  √ Besiktningar
  √ Byggskadebesiktningar
  √ Diplomerad fuktsakkunnig
  √ Emissionsanalyser, provtagning
  √ Entreprenadbesiktningar och kontroller
  √ Fuktanalyser
  √ Fuktdimensionering, projektering
  √ Fuktmätningar
  √ Fuktsakkunnig enligt BBR
  √ Fuktutredningar
  √ Försäkringsskador, byggnader
  √ Husbesiktningar
  √ Inomhusmiljöanalyser
  √ Överlåtelsebesiktning
  √ Jordabalkstvister, tekniska utredningar
  √ Kostnadsbedömningar av åtgärder
  √ Luftanalyser
  √ Lägenhetsbesiktningar
  √ Materialval
  √ Mögelundersökningar
  √ Mögelanalyser, provtagning
 • √ Partikelanalyser i luft
  √ Partikelmätningar
  √ Partikelräkning i luft
  √ Provtryckning av byggnader eller delar av byggnader
  √ Skadeutredningar i byggnader
  √ Småhusbesiktningar
  √ Tekniska utredningar i byggnader
  √ Termografering
  √ Torka-S data simuleringar av torktid för betong
  √ Täthetsprovning av byggnader eller delar av byggnader
  √ Upphandlingar
  √ Utbildningar
  √ Utredningar
  √ Vattenskador, utredning och bedömning
  √ Ventilationskontroll, funktion och flödesmätning
  √ Villabesiktningar
  √ VOC-mätningar, provtagning
  √ Värmefotografering
  √ Wufi beräkningar
  √ Åtgärdsförslag
 • Byggnadsundersökningar AB  |  Höjdrodergatan 15  |  212 39 Malmö, Sweden  |  Telefon: 040-181921  |  E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  
 • contact