040-181921
info@byggnadsundersokningar.se

Våra tjänster

Inomhusmiljö

 • Fuktutredningar
 • Mögelundersökning
 • Skadeutredningar
 • Analys av inomhusmiljö (partikelmätningar i luft, provtagning)
 • Komfortutredning (termografering, temperatur- och fuktmätning)

Besiktningar

 • Byggskadebesiktning
 • Entreprenadbesiktning
 • Överlåtelsebesiktning
 • Lägenhetsbesiktning
 • Privata fastigheter
 • Kommersiella fastigheter

Övrigt

 • Fuktsakkunniguppdrag
 • Anbudsunderlag, kostnadsbedömningar och bedömning vid upphandling
 • Provtryckning samt täthetsprovning av byggnader eller delar av byggnader
 • Försäkringsskador
 • Jordabalkstvister
 • Areauppmätningar
 • WUFI-beräkningar