040-181921
info@byggnadsundersokningar.se

Om oss

Byggnadsundersökningar AB startade år 1996 i Malmö.

Byggnadsundersökningar AB startade år 1996 i Malmö.

Vår målsättning är att lösningarna skall vara långsiktiga med fokus på användaren av lokalerna. Åtgärderna får aldrig bli onödigt kostsamma, det gäller också utredningskostnaderna.

Vår gedigna erfarenhet från problem i byggnader, kombinerad med en god teoretisk bakgrund, gör att vi är utmärkta att anlita för överlåtelsebesiktningar vid köp av fastigheter, där vi är godkända via Svenska Byggingenjörers Riksförbund, SBR och certifierade av RISE. Vi har vidare lång erfarenhet av utredningsarbete i samband med jordabalkstvister.

Vi har genomgått Byggdoktorutbildningen som genomförs av en intresseförening för fuktskadeutredare i Sverige. Denna sammanslutning är väldigt givande med årliga träffar där uppdatering och erfarenhetsutbyten sker.

Vi har genomgått utbildning för Diplomerad fuktsakkunnig enligt ByggaF vid Lunds Tekniska Högskola.