040-181921
info@byggnadsundersokningar.se

Fukt & Mögel

Fukt

Det finns många skäl till att människor upplever problem i byggnader. Ofta är problemen orsakade av fukt, i luften eller i enskilda byggnadsmaterial.

Många material fungerar alldeles utmärkt i fuktiga miljöer, utan att själv ta skada eller orsaka problem till omgivningen.

Om fuktkänsliga material felaktigt kombineras med naturligt fuktiga, kan problem uppstå. Exempel på sådana problem är mögelsvampspåväxt på organiska material, såsom trävirke, papp etc. I inomhusmiljön upplever man ofta sådana angrepp som oangenäma avvikande lukter. Dessa biter sig ofta fast i kläder och andra material och avges från detta när man vistas i miljöer utanför den "skadade" byggnadens.

Oftast känner man lukten tydligast när man stiger in i huset utifrån, sedan vänjer sig näsan snabbt och man får svårt att känna lukten.
 

Mögel

Mögelsvampar angriper både tryckimpregnerat och obehandlat virke, bara de rätta förutsättningar, vad gäller bl a luftfuktighet och temperatur infinner sig. Virkets hållfasthet sätts dock inte ned, men mögelangreppet kan vara en inkörsport för rötsvampar om virkets fuktstatus är tillräckligt hög. Dessa bryter ned virket och gör att hållfastheten försämras. Rötsvampar angriper inte tryckimpregnerat virke.

Mögelproblem förekommer i lika stor del hos hus grundlagda med uteluftsventilerade kryputrymmen, sk torpargrunder, som i hus med platta-på-mark. Orsakerna till luktproblemen kan dock variera. Andra orsaker till avvikande lukter är emissioner från olika material. Med emissioner menar man att olika kemiska ämnen avges från byggnadsmaterial under speciella omständigheter. Ofta är emissionerna orsakade av för hög fuktighet i kombination med andra omständigheter.

Problembilderna är ofta komplexa. För att kartlägga och utreda orsakerna krävs kompetens. Anlita då Byggnadsundersökningar AB.

Undvik de "hemmasnickrade" lösningarna, efter tips från "förståsigpåare", i slutändan blir dessa åtgärder oftast dyrare och resultatet sämre, om man över huvud taget uppnår något.